STUDIA PODYPLOMOWE UEK przygotowujące do egzaminów
ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL

Wspólna ścieżka programowa UEK - ACCA

Katedra Rachunkowości Finansowej w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz LondonSAM Polska zaprasza na I edycję STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UEK przygotowujących do egzaminów ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL.

MOŻLIWOŚĆ ZAPISÓW NA STUDIA / MODUŁY

Termin zapisów Moduł Możliwość zapisu na całe studia
15.11.2021 Strategic Business Leader TAK
15.02.2022 Advanced Performance Management TAK
25.09.2022 Advanced Financial Management TAK
15.11.2022 Strategic Business Reporting TAK

PRZY ZAPISIE NA CAŁE STUDIA RABATY DLA OSÓB, KTÓRE JUŻ ZALICZYŁY JEDEN Z POWYŻSZYCH MODUŁÓW.

Broszura informacyjna

Program ACCA zapewnia kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest prestiżową, największą i najszybciej rozwijającą się organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania, pomagającą odnieść sukces osobom takim jak Ty!

ACCA jest szanowana i rozpoznawalna na całym świecie, czego dowodem jest fakt, że obecnie posiada ponad 188 000 członków i 480 000 osób ubiegających się o kwalifikację w 181 krajach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest największą uczelnią ekonomiczną w Polsce pod względem liczby studentów, a kierunek Finanse i rachunkowość w Instytucie Finansów UEK od wielu lat jest jednym z najbardziej popularnych na Uczelni.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym oraz potrzebom rynku pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nieustannie poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę dydaktyczną. Ukończenie STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UEK przygotowujących do egzaminów ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL umożliwia studentom połączenie dyplomu z kwalifikacją ACCA, która jest jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozpoznawalną w branży finansowej na całym świecie.

Kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców, którzy doceniają w organizacji jej 110-letnie doświadczenie, innowacyjne podejście i nieprzerwane dążenie do doskonałości: ACCA współpracuje z ponad 7 000 Akredytowanymi Pracodawcami ACCA i ma zawarte umowy partnerskie z ponad 80 organizacjami zrzeszającymi finansistów na całym świecie.

Dodatkowe informacje o ACCA dostępne są na stronie: yourfuture.accaglobal.com/pl/pl.html

Adresaci studiów

STUDIA PODYPLOMOWE UEK przygotowujące do egzaminów ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL adresowane są do:

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla w korporacjach międzynarodowych
 • osób zajmujących się w swojej pracy finansami, rachunkowością, controllingiem i audytem oraz analizą finansową
 • osób pragnących przygotować się do egzaminów ACCA na poziomie Strategic Professional

Posiadanie certyfikatu ACCA stanowi spełnienie jednego z wymogów stawianych kandydatom na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających (podstawa prawna: Art. 19.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz.U. 2016 poz. 2259)

▴ do góry ▴

Idea studiów

Plan studiów jest wzorowany na wymaganiach ACCA z poziomu Professional oraz jest dodatkowo wzbogacony o przedmioty uniwersyteckie przybliżające polski i międzynarodowy kontekst omawianych zagadnień.

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy na temat sprawozdawczości, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego według standardów światowych oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminów ACCA na poziomie Strategic Professional.

STUDIA PODYPLOMOWE UEK przygotowujące do egzaminów ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL ułatwiają zdobycie członkostwa w ACCA, tym samym otwierają drzwi do kariery w świecie finansów. Zdobywanie kwalifikacji ACCA podzielone jest na dwa etapy. Najpierw należy zdać 9 egzaminów z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills (poprzednia nazwa Fundamentals), by później móc rozpocząć drugi etap – poziom Strategic Professional.

Poziom Strategic Professional składa się łącznie z czterech egzaminów: dwóch egzaminów obligatoryjnych oraz dwóch egzaminów, spośród czterech do wyboru.

Essentials

 • Strategic Business Reporting
 • Strategic Business Leader
Options
 • Advanced Financial Management
 • Advanced Performance Management
 • Advanced Taxation (UK)
 • Advanced Audit and Assurance (INT)
STUDIA PODYPLOMOWE UEK przygotowują do następujących egzaminów STRATEGIC PROFESSIONAL:
 • Strategic Business Reporting
 • Strategic Business Leader
 • Advanced Financial Management
 • Advanced Performance Management
Dodatkowo, aby uzyskać status członka ACCA wymagane jest przejście internetowego szkolenia Ethics and Professional Skills i wykazanie się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym.

Słuchacze będą mogli również nieodpłatnie skorzystać z internetowego kursu biznesowego języka angielskiego, przygotowanego pod kątem egzaminów ACCA.

▴ do góry ▴

Plan studiów

STUDIA PODYPLOMOWE UEK przygotowujące do egzaminów ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL

Lp. Liczba godzin Punkty ECTS Przedmiot
I. 200 33 Przedmioty wiodące
1 56 9 Strategic Business Reporting
2 56 9 Strategic Business Leader
3 48 8 Advanced Financial Management
4 40 7 Advanced Performance Management
II. 45 9 Przedmioty dodatkowe
5 5 1 Corporate Governance
6 5 1 Methods of Business Valuation
7 5 1 Management of Working Capital
8 5 1 Corporate Finance
9 5 1 Ethics and Corporate Social Responsibility
10 5 1 Project Management
11 5 1 Human Resources Management
12 5 1 Strategic Management
13 5 1 Contemporary Financial and Macroeconomic Trends
Razem: 245 42  

Uwaga: 1h = 45 min

▴ do góry ▴

Metodologia zajęć i warunki zaliczenia studiów

Studia rozpoczynają się w listopadzie 2021 roku, będą trwały 3 semestry akademickie i zakończą się w lutym 2023. Zajęcia są podzielone na zjazdy, które zaczynają się w piątek po południu oraz są kontynuowane w sobotę i niedzielę. Zjazdy odbywają się co dwa/trzy tygodnie. Wszystkie zajęcia są prowadzone w formie on-line (np. ZOOM).

Studia w całości są prowadzone w języku angielskim. Celem studiów jest przygotowanie do czterech egzaminów ACCA z poziomu Strategic Professional na przestrzeni trzech semestrów akademickich.

Zaliczenie studiów wiąże się ze zdaniem egzaminu Mock Exam po każdym z 4 przedmiotów ACCA Strategic Professional, który będzie sprawdzany przez eksperta prowadzącego zajęcia. Następnie wynik egzaminu zostanie przekazany wraz z feedbackiem do studenta na około 2 – 3 tygodnie przed właściwym egzaminem ACCA.

Egzaminy ACCA są niezależne, przeprowadzane i obsługiwane przez organizację ACCA. Podejście do egzaminów ACCA nie jest warunkiem zaliczenia studiów. Analogicznie zaliczenie przedmiotów na studiach nie oznacza zdania egzaminu ACCA.

W ramach studiów słuchacze otrzymają specjalistyczne materiały i podręczniki Study text, Exam kit i Pocket notes z wydawnictwa Kaplan Publishing. Materiały te są rekomendowane przez LondonSAM Polska oraz organizację ACCA. Dodatkowo przed rozpoczęciem się zajęć z danego przedmiotu Strategic Professional, studenci otrzymają podręcznik z poziomu Applied Skills, w celu odświeżenia wiedzy z podstaw danego przedmiotu.

▴ do góry ▴

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach są specjalnie dobierani specjaliści z zakresu ACCA rekomendowani przez partnera studiów – LondonSAM Polska oraz wybitni wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kierownictwo i opieka
Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Konrad Grabiński

Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 12 293 52 93
email: kg@uek.krakow.pl

Opieka naukowa
Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski - Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej
dr hab. Konrad Grabiński

Opieka organizacyjna
mgr Iwona Mazur-Maślanka

Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 12 293 56 46
email: maslanki@uek.krakow.pl

▴ do góry ▴

Pojedyncze moduły

Istnieje również możliwość uczestnictwa w pojedynczych modułach (przedmiotach wiodących) przygotowujących do następujących egzaminów ACCA z poziomu Strategic Professional:

 • Strategic Business Repoting
 • Strategic Business Leader
 • Advanced Financial Manager
 • Advanced Performance Manager
Koszt: 3 500 PLN za uczestnictwo w jednym module.
W ramach uczestnictwa w danym module uczestnik otrzymuje komplet podręczników do danego modułu, ma możliwość uczestnictwa w próbnym egzaminie (tzw. mock exam) oraz otrzymuje do niego feedback.

▴ do góry ▴

Rekrutacja

Rekrutacja trwa do 30.11.2021

▴ do góry ▴

Wymagane dokumenty

 1. Oświadczenie indywidualne / Oświadczenie pracodawcy
 2. Kwestionariusz osobowy oraz Klauzula o przetwarzaniu danych (RODO)
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dowód osobisty (oryginały do wglądu)
 4. Zdjęcia legitymacyjne - 2 sztuki
 5. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł.

Opłaty za studia podyplomowe:

13.915 zł + 50 zł opłaty rekrutacyjnej płatne na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (istnieje możliwość zapłaty w ratach)

W przypadku płatności w ratach harmonogram płatności przedstawia się następująco:

Semestr Kwota
I 4 915
II 4 500
III 4 500
Razem 13 915

Płatności należy dokonywać najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem semestru według następujących wytycznych:
 • nr rachunku bankowego: Bank Alior S.A. 04 2490 0005 0000 4600 6170 1472
 • w tytule: Imię i nazwisko z dopiskiem „UEK-ACCA Professional”
Uwaga!!! Rabaty są możliwe do otrzymania tylko w przypadku jednorazowej płatności (dotyczy absolwentów UEK).

Regulamin odpłatności

▴ do góry ▴

Kontakt i zapisy

W sprawie zapisów i dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

dr hab. Konrad Grabiński
Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 12 293 52 93
email: kg@uek.krakow.pl

mgr Iwona Mazur-Maślanka
Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 12 293 56 46
email: maslanki@uek.krakow.pl

▴ do góry ▴