SZKOLENIA MODUŁOWE UEK przygotowujące do egzaminów
ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL

Wspólna ścieżka programowa UEK - ACCA

Katedra Rachunkowości Finansowej w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz LondonSAM Polska zaprasza na SZKOLENIA MODUŁOWE UEK przygotowujące do egzaminów ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL.

MOŻLIWOŚĆ ZAPISÓW NA NASTĘPUJĄCE MODUŁY

Termin zapisów Moduł
10.03.2023 Strategic Business Leader - zajęcia rozpoczynają się 18 marca, mock exam w dniu 13 maja 2023
10.09.2023 Strategic Business Reporting - zajęcia rozpoczynają się 16 września, mock exam w dniu 18 listopada 2023
01.01.2024 Advanced Performance Management - zajecia rozpoczynają się 6 stycznia 2024 roku, mock exam w dniu 24 lutego 2024 roku
01.03.2024 Advanced Financial Management - zajęcia rozpoczynają się 2 kwietnia 2024 roku, mock exam w dniu 18 maja 2024 roku

Program ACCA zapewnia kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest prestiżową, największą i najszybciej rozwijającą się organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania, pomagającą odnieść sukces osobom takim jak Ty!

ACCA jest szanowana i rozpoznawalna na całym świecie, czego dowodem jest fakt, że obecnie posiada ponad 188 000 członków i 480 000 osób ubiegających się o kwalifikację w 181 krajach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest największą uczelnią ekonomiczną w Polsce pod względem liczby studentów, a kierunek Finanse i rachunkowość w Instytucie Finansów UEK od wielu lat jest jednym z najbardziej popularnych na Uczelni.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym oraz potrzebom rynku pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nieustannie poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę dydaktyczną. Ukończenie SZKOLEŃ MODUŁOWYCH UEK przygotowujących do egzaminów ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL umożliwia studentom połączenie UZYSKANIA CERTYFIKATU/ÓW UKOŃCZENIA SZKOLENIA z kwalifikacją ACCA, która jest jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozpoznawalną w branży finansowej na całym świecie.

Kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców, którzy doceniają w organizacji jej 110-letnie doświadczenie, innowacyjne podejście i nieprzerwane dążenie do doskonałości: ACCA współpracuje z ponad 7 000 Akredytowanymi Pracodawcami ACCA i ma zawarte umowy partnerskie z ponad 80 organizacjami zrzeszającymi finansistów na całym świecie.

Dodatkowe informacje o ACCA dostępne są na stronie: yourfuture.accaglobal.com/pl/pl.html

Adresaci SZKOLEŃ MODUŁOWYCH

SZKOLENIA MODUŁOWE UEK przygotowujące do egzaminów ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL adresowane są do:

 • menedżerów średniego i wyższego szczebla w korporacjach międzynarodowych
 • osób zajmujących się w swojej pracy finansami, rachunkowością, controllingiem i audytem oraz analizą finansową
 • osób pragnących przygotować się do egzaminów ACCA na poziomie Strategic Professional

Posiadanie certyfikatu ACCA stanowi spełnienie jednego z wymogów stawianych kandydatom na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających (podstawa prawna: Art. 19.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz.U. 2016 poz. 2259)

▴ do góry ▴

Idea szkoleń modułowych

Plan szkoleń modułowych jest wzorowany na wymaganiach ACCA z poziomu Professional.

Celem szkoleń jest przekazanie najnowszej wiedzy na temat sprawozdawczości, zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego według standardów światowych oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminów ACCA na poziomie Strategic Professional.

SZKOLENIA MODUŁOWE UEK przygotowujące do egzaminów ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL ułatwiają zdobycie członkostwa w ACCA, tym samym otwierają drzwi do kariery w świecie finansów. Zdobywanie kwalifikacji ACCA podzielone jest na dwa etapy. Najpierw należy zdać 9 egzaminów z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills (poprzednia nazwa Fundamentals), by później móc rozpocząć drugi etap – poziom Strategic Professional.

Poziom Strategic Professional składa się łącznie z czterech egzaminów: dwóch egzaminów obligatoryjnych oraz dwóch egzaminów, spośród czterech do wyboru.

Essentials

 • Strategic Business Reporting
 • Strategic Business Leader
Options
 • Advanced Financial Management
 • Advanced Performance Management
 • Advanced Taxation (UK)
 • Advanced Audit and Assurance (INT)
SZKOLENIA MODUŁOWE UEK przygotowują do następujących egzaminów STRATEGIC PROFESSIONAL:
 • Strategic Business Reporting
 • Strategic Business Leader
 • Advanced Financial Management
 • Advanced Performance Management
Dodatkowo, aby uzyskać status członka ACCA wymagane jest przejście internetowego szkolenia Ethics and Professional Skills i wykazanie się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym.

Słuchacze będą mogli również nieodpłatnie skorzystać z internetowego kursu biznesowego języka angielskiego, przygotowanego pod kątem egzaminów ACCA.

▴ do góry ▴

Metodologia zajęć i warunki ukończenia szkoleń modułowych

Zajęcia są prowadzone w wybrane dni w tygodniu po południu: po 3h godziny zegarowe (od 16:30 do 19:30 lub od 17:00 do 20:00) oraz sobota niedziela od 9:00 do 12:00 lub od 9:00 do 16.00. Plan szkolenia będzie dostępny najpóźniej tydzień przed datą pierwszych zajęć. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany planu szkoleń w nagłych wypadkach. Wszystkie zajęcia są prowadzone w formie on-line (np. ZOOM). Terminy zajęć są ustalane w odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do sesji egzaminacyjnych ACCA, tak aby słuchacze po ukończeniu szkolenia mieli jeszcze czas na przygotowanie się do egzaminu.

Szkolenia modułowe w całości są prowadzone w języku angielskim. Celem jest przygotowanie do czterech egzaminów ACCA z poziomu Strategic Professional na przestrzeni trzech semestrów akademickich.

Zaliczenie każdego szkolenia modułowego wiąże się ze zdaniem egzaminu Mock Exam, który będzie sprawdzany przez eksperta prowadzącego zajęcia. Następnie wynik egzaminu zostanie przekazany wraz z feedbackiem do studenta na około 2 – 3 tygodnie przed właściwym egzaminem ACCA.

Egzaminy ACCA są niezależne, przeprowadzane i obsługiwane przez organizację ACCA.

W ramach studiów słuchacze otrzymają specjalistyczne materiały i podręczniki Study text, Exam kit i Pocket notes z wydawnictwa Kaplan Publishing. Materiały te są rekomendowane przez LondonSAM Polska oraz organizację ACCA.

▴ do góry ▴

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach są specjalnie dobierani specjaliści z zakresu ACCA rekomendowani przez partnera studiów – LondonSAM Polska.

Strategic Business Reporting
Dariusz Bargieł, FCCA
wykładowca IFRS&ACCA

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej, MSSF, MSR, rachunkowości zarządczej oraz raportowania finansowego. W roku 1996 rozpoczął pracę w Deloitte&Touche, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych jako senior audytor. Od 2006 roku Dariusz współpracuje z firmą LondonSAM Polska przekazując swoją wiedzę z zakresu finansów dla wielu międzynarodowych korporacji. Od 2012 roku jest markerem przedmiotu F7 Financial Reporting, ACCA.

Advanced Financial Management
Sunil Bhandari, ACCA

Sunil specjalizuje się w szkoleniach z zakresu księgowości od 1986 roku. Był dyrektorem Financial Training Company (obecnie Kaplan) w Birmingham oraz założycielem i dyrektorem zarządzającym BPP Birmingham Ltd. Sunil przeszkolił wielu studentów, którym udało się zakwalifikować i zostać członkami takich organizacji jak ICAEW, ICAS, CIMA, ACCA i ATT.
Sunil był markerem dla profesjonalnych organizacji księgowych w Wielkiej Brytanii. Ponadto, pisze artykuły związane z ACCA FM i AFM, które są regularnie publikowane w prasie szkoleniowej dla księgowych.

Advanced Performance Management
Steve Willis, ACCA

Steve od ponad 15 lat pomaga profesjonalistom biznesowym w rozwoju ich kariery zawdowej jako trener w dziedzinie finansów i rachunkowości. Steve jest również stałym współpracownikiem magazynów ACCA Student Accountant i Teach Accounting.
Poza prowadzeniem szkoleń, Steve pracuje jako konsultant w branży Outsourcingu i Centrów Usług Wspólnych przy projektach związanych z usprawnianiem procesów i rachunkowości zarządczej. Steve jest zarówno członkiem ACCA, jak i Microsoft Certified Master Instructor.

Strategic Business Leader
Ashim Kumar, FCAA

Ashim Specjalizuje się w prowadzeniu kursów F1, F4, F5, F9 i P3, które są istotne dla dla egzaminu ACCA Strategic Business Leader (SBL). Dodatkowo prowadzi moduł " Strategic Leadership and Personal Development’ " w programie MBA na Politechnice Gdańskiej oraz przeprowadził liczne warsztaty CPD z zakresu przywództwa dla ACCA. Jako Dyrektor w ATC International (Europa/Azja Środkowa) oraz EY (MENA), Ashim połączył wiedzę techniczną z doświadczeniem, aby pomagać międzynarodowym firmom w rozwoju.

Kierownictwo i opieka
Kierownik studiów podyplomowych
Prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński

Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 12 293 52 93
email: kg@uek.krakow.pl

Opieka naukowa
Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski - Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej
Prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński

Opieka organizacyjna
dr Iwona Mazur-Maślanka

Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 12 293 56 46
email: maslanki@uek.krakow.pl

▴ do góry ▴

Wymagane dokumenty

 1. Oświadczenie indywidualne / Oświadczenie pracodawcy
 2. Kwestionariusz osobowy oraz Klauzula o przetwarzaniu danych (RODO)
 3. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł - płatne tylko przy pierwszym module, na który zapisuje się słuchacz

▴ do góry ▴

Opłaty za szkolenia modułowe

Ceny modułów:

 • Strategic Business Leader: 3 700 PLN netto + 23% VAT - słuchaczom przysługuje rabat w wysokości 10% przy wpłacie do 10 lutego 2023
 • Strategic Business Reporting: 3 800 PLN netto + 23% VAT - słuchaczom przysługuje rabat w wysokości 10% przy wpłacie do 30 lipca 2023
 • Advanced Financial Management: 3 250 PLN netto + 23% VAT - słuchaczom przysługuje rabat w wysokości 10% przy wpłacie do 30 listopada 2023
 • Advanced Performance Management: 3 250 PLN netto + 23% VAT - słuchaczom przysługuje rabat w wysokości 10% przy wpłacie do 20 lutego 2024

W ramach uczestnictwa w danym module uczestnik otrzymuje komplet podręczników do danego modułu (Study Text, Revision Kit oraz Pocket Notes), ma możliwość uczestnictwa w próbnym egzaminie (tzw. mock exam) oraz otrzymuje do niego feedback.

Uczestnikom przysługuje rabat w następujących sytuacjach:

 1. w przypadku uczestnictwa we wszystkich 4 modułach uczestnikowi przysługuje rabat 5% od ceny brutto ostatniego (czwartego) modułu,
 2. w przypadku akcji promocyjnej dotyczącej wcześniejszych zapisów na szkolenie modułowe do wysokości 10% od aktualnej ceny brutto jednego modułu,
 3. rabaty nie łączą się.


Płatności należy dokonywać najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia modułowego według następujących wytycznych:

 • nr rachunku bankowego: MBank 33 1140 1081 0000 4805 7900 1001
 • w tytule: Imię i nazwisko z dopiskiem „UEK-ACCA Strategic Professional” wraz z nazwą modułu (odpowiednio Strategic Business Leader, Strategic Business Reporting, Advanced Financial Management, Advanced Performance Management)

Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT.

▴ do góry ▴

Kontakt i zapisy

W sprawie zapisów i dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Prof. UEK dr hab. Konrad Grabiński
Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 12 293 52 93
email: kg@uek.krakow.pl

dr Iwona Mazur-Maślanka
Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 12 293 56 46
email: maslanki@uek.krakow.pl

▴ do góry ▴

ZAPRASZAMY NA KURS AFM

▴ do góry ▴

OPINIE UCZESTNIKOW SZKOLEŃ UEK - ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL

PRIZEWINNER JUNE 2022

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że jedna z naszych studentek osiągnęła tytuł Prizewinner w sesji June 2022 z przedmiotu Strategic Business Reporting, do którego przygotowywała się uczestnicząc m.in w warsztatach modułowych, które organizujemy we współpracy z LondonSAM.

Wywiad z Panią Agnieszką Szczepanek, Senior Financial Accounting and Tax Specialist, Heineken.

 1. W jaki sposób dowiedziała się Pani o oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i LondonSAM zajęciach?
  – Uczęszczałam na studia podyplomowe ACCA na UEK więc kursy na poziomie Professional były dla mnie naturalną kontynuacją.
 2. Czy poleciłaby Pani udział w zajęciach modułowych oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i LondonSAM? Jeśli tak, to dlaczego?
  – Oczywiście! Przede wszystkim ze względu na prowadzących zajęcia, osoby z dużą wiedzą i doświadczeniem egzaminacyjnym. Do tej pory brałam udział w dwóch kursach SBL oraz SBR i w obu przypadkach wykładowcy oprócz wiedzy merytorycznej, udzielali równie istotnych porad dotyczących technik egzaminacyjnych (m.in.kolejności rozwiązywania zadań, podziału czasu, itp).
 3. Czy taka forma nauki według Pani jest bardziej efektywna od samodzielnego przygotowywania się do egzaminu? Dlaczego?
  – W moim przypadku tak, ponieważ motywowało mnie to do systematycznej nauki, mogłam też na bieżąco zadać pytania i wyjaśnić wątpliwości.
 4. Czy i w jaki sposób zajęcia przyczyniły się do osiągnięcia tak doskonałego wyniku?
  – Tak jak wcześniej wspomniałam, w egzaminach ACCA oprócz wiedzy, istotna jest też technika. Zakres informacji jakie uzyskałam na zajęciach na pewno pomógł mi w osiągnięciu takiego wyniku.
 5. W jaki sposób Pani, uzyskawszy tak znakomity wynik egzaminu SBR, skorzystała ze szkoleń online SBR oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie o LondonSAM i własnej techniki pracy, aby tak dobrze przygotować się do tego wymagającego egzaminu? Osoby przygotowujące się obecnie do tego egzaminu chętnie poznają Pani metodę pracy.
  – Rozpoczęłam naukę około 2 miesięcy przed egzaminem, starałam się codziennie „przysiąść” nad książkami, początkowo teorią, a później rozwiązywaniem zadań egzaminacyjnych z poprzednich lat.
 6. Czy może Pani skomentować rolę samodzielnego i praktycznego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w procesie przygotowywania się do profesjonalnych egzaminów ACCA?
  – Myślę, że jest to bardzo istotne, żeby samemu spróbować rozwiązać zadania, a dopiero później sięgnąć do gotowych odpowiedzi. Dzięki temu jest łatwiej i szybciej rozwiązać te na prawdziwym egzaminie.
 7. Czy może Pani podzielić sie z innymi kandydatami swoimi doświadczeniami z samego egzaminu SBR? Taktyka, zarządzanie czasem, technika 'ataku’ na każde pytanie, Pani doświadczenia z pracy egzaminacyjnej w srodowisku aplikacji ACCA.
  – Ja skorzystałam z porad p.Dariusza, czyli perfekcyjne opanowanie konsolidacji, która zawsze pojawia się w pierwszym zadaniu i rozpoczęcie właśnie od niego, następnie drugie zadanie dotyczące etyki, a dopiero później trudniejsze i mniej przewidywalne zadania 3 i 4. Oprócz tego cały czas starałam się kontrolować czas, który mogę przeznaczyć na każde zadania, bo on niestety na tych egzaminach upływa bardzo szybko.
 8. Co sprawiło największą trudność w przebiegu egzaminu oraz w procesie przygotowania do niego?
  – Na egzaminie najtrudniejsze było dla mnie zarządzanie czasem, starałam się najpierw rozwiązać każde zadanie, a dopiero później jak starczyło czasu, to wracałam do odpowiedzi i jeszcze coś dopisywałam/udoskonalałam. Jeśli chodzi o przygotowanie do egzaminu, na pewno ilość materiału do przyswojenia jest spora, do tego dużo czasu zabiera rozwiązywanie zadań, więc ponownie czas był tu najtrudniejszym rywalem.
 9. Czy i w jaki sposób uzyskany sukces przekłada się na życie zawodowe?
  – Póki co nie (poza nowymi kontaktami na LinkedIn:)), gdyż jestem na urlopie macierzyńskim, ale myślę że po powrocie wykorzystam zdobytą wiedzę w mojej pracy.

▴ do góry ▴

Zasady Szkoleń Modułowych UEK
przygotowujących do egzaminów ACCA Strategic Professional

Postanowienia ogólne

 1. Nadzór merytoryczny nad szkoleniami modułowymi sprawuje kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej, w ramach której szkolenia modułowe zostały utworzone i są prowadzone
 2. Nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą szkoleń modułowych sprawuje Prorektor UEK ds. Projektów i Współpracy, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych osób, jednostek lub organów Uczelni
 3. Za bieżącą obsługę szkoleń modułowych od strony merytorycznej i organizacyjnej odpowiadają dyrektor oraz menedżer szkoleń modułowych.

Zasady odpłatności

 1. Wniesione opłaty: za szkolenie modułowe oraz rekrutacyjna podlegają zwrotowi w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku nieuruchomienia tych szkoleń przez Uczelnię.
 2. Niewniesienie opłat związanych z kształceniem na szkoleń modułowych skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
 3. Uczestnikom przysługuje rabat w następujących sytuacjach:
  1. w przypadku uczestnictwa we wszystkich 4 modułach uczestnikowi przysługuje rabat 5% od ceny ostatniego (czwartego) modułu,
  2. w przypadku akcji promocyjnej dotyczącej wcześniejszych zapisów na szkolenie modułowe w wysokości 10% od ceny jednego modułu,
  3. rabaty nie łączą się.

Zasady zaliczenia szkoleń modułowych

 1. Każdy moduł kończy się egzaminem wzorowanym na egzaminach w organizacji międzynarodowej ACCA na poziomie ACCA w formie pisemnej (tzw. mock exam).
 2. Egzamin końcowy obejmuje problematykę zawartą w programie kursu i jest wzorowany na egzaminie organizacji międzynarodowej ACCA na poziomie ACCA Strategic Professional.
 3. Nieobecność uczestnika na egzaminie w pierwszym terminie traktuje się jako utratę terminu.
 4. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu końcowego albo uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego w pierwszym terminie, uczestnikowi przysługuje prawo do przystąpienia do egzaminu końcowego w drugim terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoleń modułowych po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 300 PLN. Drugi termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoleń modułowych.
 5. Warunkiem zaliczenia szkoleń modułowych jest pozytywne zaliczenie egzaminu.
 6. Dokumentem potwierdzającym pozytywne ukończenie szkolenia modułowego jest zaświadczenie, wydane przez Uczelnię zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku braku zaliczenia mock exam (brak podejścia do egzaminu bądź negatywna ocena z egzaminu) słuchacz otrzymuje zaświadczenie wydane przez Uczelnie o uczestnictwie w szkoleniu.

Postanowienia końcowe

W trosce o wysoki poziom zajęć dydaktycznych, wśród uczestników przeprowadzana jest anonimowa ankieta ewaluacyjna, dotycząca poziomu merytorycznego i organizacyjnego każdego modułu.

▴ do góry ▴