REKRUTACJA NA VIII EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JUŻ TRWA!

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA ODBYWA SIĘ W SYSTEMIE IRK

PRZED DOKONANIEM REJESTRACJI PROSIMY O KONTAKT Z MENEDŻERAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ZAJĘCIA (WYKŁADY, ĆWICZENIA, SEMINARIA) DLA EDYCJI REALIZOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024
(8 EDYCJA STUDIÓW) REALIZOWANE BĘDĄ W FORMULE ONLINE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI ZOOM. EGZAMINY W STANDARDZIE ACCA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE.


STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA UEK-ACCA

Wspólna ścieżka programowa UEK - ACCA

Katedra Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) zaprasza na kolejną edycję akredytowanych studiów podyplomowych: Rachunkowość finansowa UEK-ACCA.

Program ACCA zapewnia kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest prestiżową, największą i najszybciej rozwijającą się organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania, pomagającą odnieść sukces osobom takim jak Ty!

ACCA jest szanowana i rozpoznawalna na całym świecie, czego dowodem jest fakt, że obecnie posiada ponad 188 000 członków i 480 000 osób ubiegających się o kwalifikację w 181 krajach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest największą uczelnią ekonomiczną w Polsce pod względem liczby studentów, a kierunek Finanse i rachunkowość na Wydziale Finansów od wielu lat jest jednym z najbardziej popularnych na Uczelni.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym oraz potrzebom rynku pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nieustannie poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę dydaktyczną. Ukończenie studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK – ACCA umożliwia studentom połączenie dyplomu z kwalifikacją ACCA, która jest jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozpoznawalną w branży finansowej na całym świecie.

Kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców, którzy doceniają w organizacji jej 110-letnie doświadczenie, innowacyjne podejście i nieprzerwane dążenie do doskonałości: ACCA współpracuje z ponad 7 000 Akredytowanymi Pracodawcami ACCA i ma zawarte umowy partnerskie z ponad 80 organizacjami zrzeszającymi finansistów na całym świecie.

Dodatkowe informacje o ACCA dostępne są na stronie: yourfuture.accaglobal.com/pl/pl.html

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK - ACCA są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami, rachunkowością i zarządzaniem. Dzięki kwalifikacji ACCA rozwiniesz umiejętności niezbędne na takich stanowiskach, jak:

 • Członek zarządu ds. finansowych (CFO)
 • Kontroler finansowy
 • Analityk biznesowy
 • Audytor
 • Specjalista ds. controllingu
 • Zarządzający funduszami inwestycyjnymi
 • Manager ds. planowania i analiz
 • Manager ds. raportowania
 • Dyrektor ds. ryzyka
 • Dyrektor finansowy

Posiadanie certyfikatu ACCA stanowi spełnienie jednego z wymogów stawianych kandydatom na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających ( podstawa prawna: Art. 19.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz.U. 2016 poz. 2259)

Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł licencjata lub magistra.

▴ do góry ▴

Cele i charakterystyka studiów

Najważniejszym celem studiów podyplomowych jest wspieranie słuchaczy w poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz zdobyciu prestiżowej kwalifikacji ACCA, która jest obecnie podstawą do rozwoju kariery zawodowej zarówno w kraju, jak i za granicą.

Słuchacze uzyskają nowoczesną wiedzę, która ułatwi wszechstronne zrozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji biznesowych.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i ACCA i uzyskanej akredytacji, ukończenie programu studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK – ACCA i zdanie egzaminów z akredytowanych przedmiotów pozwoli słuchaczom na otrzymanie zwolnień z wszystkich egzaminów z poziomu Fundamentals. Ponadto ukończenie studiów otwiera drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

Program studiów oraz egzaminy w standardzie ACCA zostaną przeprowadzone w języku polskim.

▴ do góry ▴

Program studiów III semestralnych

Program studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK – ACCA w trybie trzysemestralnym oferowany jest absolwentom studiów wyższych po innych kierunkach niż Finanse i rachunkowość (semestr I rozpoczyna się w grudniu).

STUDIA PODYPLOMOWE UEK - ACCA III semestry

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma zaliczenia
Semestr I
Podstawy zarządzania z elementami etyki w biznesie (BT) 10 Z
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej (MA) 10 Z
Wprowadzenie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (FA) 20 Z
Elementy prawa w działalności gospodarczej (LW) 20 Z
Razem liczba godzin:    60  
Semestr II
Rachunek kosztów (PM) 20 E
Rachunkowość zarządcza (PM) 30 E
Rynek kapitałowy oraz znaczenie zasad ładu korporacyjnego 10 Z
Wprowadzenie do finansów publicznych 10 Z
Standardy sprawozdawczości finansowej (FR) 25 E
Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości (FR) 25 E
Konsolidacja sprawozdań finansowych (FR) 10 E
Razem liczba godzin:    130  
Semestr III
Rachunkowość podatkowa (TX) 20 E
Rewizja finansowa (AA) 20 E
Kontrola i audyt wewnętrzny (AA) 15 E
Zarządzanie finansami w ujęciu międzynarodowym (FM) 30 E
Elementy matematyki finansowej - wycena papierów wartościowych 15 E
Razem liczba godzin:    100  
Legenda: Z - zaliczenie, P - praca dyplomowa, E - egzamin w standardzie ACCA

▴ do góry ▴

Program studiów II semestralnych

Program studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK – ACCA w trybie dwusemestralnym oferowany jest absolwentom studiów wyższych po kierunku Finanse i rachunkowość (semestr I rozpoczyna się w drugiej połowie stycznia).

STUDIA PODYPLOMOWE UEK - ACCA II semestry

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma zaliczenia
Semestr I
Rachunek kosztów (PM) 20 E
Rachunkowość zarządcza (PM) 30 E
Rynek kapitałowy oraz znaczenie zasad ładu korporacyjnego 10 Z
Wprowadzenie do finansów publicznych 10 Z
Standardy sprawozdawczości finansowej (FR) 25 E
Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości (FR) 25 E
Konsolidacja sprawozdań finansowych (FR) 10 E
Razem liczba godzin:    130  
Semestr II
Rachunkowość podatkowa (TX) 20 E
Rewizja finansowa (AA) 20 E
Kontrola i audyt wewnętrzny (AA) 15 E
Zarządzanie finansami w ujęciu międzynarodowym (FM) 30 E
Elementy matematyki finansowej - wycena papierów wartościowych 15 E
Razem liczba godzin:    100  
Legenda: Z - zaliczenie, P - praca dyplomowa, E - egzamin w standardzie ACCA

▴ do góry ▴

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • uczestnictwo w zajęciach (min. 2/3 obecnosci) i zrealizowanie w trakcie studiów podyplomowych w UEK określonego programu kształcenia,
 • pozytywne zdanie wszystkich egzaminów i zaliczeń przed ukończeniem studiów podyplomowych w UEK,
 • pozytywne złożenie egzaminu końcowego wraz z obroną pracy dyplomowej.

▴ do góry ▴

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK - ACCA są wysoce wykwalifikowani pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży finansowej.

Kierownictwo i opieka
Dyrektor studiów podyplomowych
Prof. UEK dr hab. Katarzyna Świetla

Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 12 293 52 99
email: katarzyna.swietla@uek.krakow.pl

Opieka naukowa
Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski - Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej
Prof. UEK dr hab. Katarzyna Świetla

Menedżerowie Studiów Podyplomowych
mgr Anna Mazurczak-Mąka

Katedra Rachunkowości Finansowej
email: anna.mazurczak@uek.krakow.pl
telefon: 793 992 455

dr Monika Turek-Radwan
Katedra Rachunkowości Finansowej
email: turekm@uek.krakow.pl
telefon: 695 718 975

▴ do góry ▴

Terminy

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się elektronicznie w systemie IRK:

https://irk.uek.krakow.pl/pl/ (należy wybrać okienko o nazwie Studia Podyplomowe przy Katedrze Rachunkowości Finansowej UEK)

W systemie IRK określone są również aktualne terminy rekrutacji, co do zasady rekrutacja na studia III semestralne trwa do połowy listopada (dla studiów uruchamianych od początku grudnia), a na studia II semestralne do połowy stycznia (dla studiów uruchamianych w II połowie lutego.

Zajęcia będą odbywać się:

 • piątek od 16:45 – 21:00
 • sobota od 8:45 – 19:00
 • niedziela - egzaminy w standardzie ACCA

▴ do góry ▴

Wymagane dokumenty

 1. kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – wypełniany elektronicznie w systemie IRK>,
 2. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (w ustalonych z Menedżerem studiów przypadkach – wraz z suplementem),
 3. zdjęcie legitymacyjne – wgrywane bezpośrednio w systemie IRK,

Wysokość opłat na studiach podyplomowych:

 • studia II semestralne: 8 000 PLN + 100 PLN opłata rekrutacyjna,
 • studia III semestralne: 10 000 PLN + 100 PLN opłata rekrutacyjna.

Wszelkie informacje dotyczące płatności czesnego oraz możliwości otrzymania faktury VAT otrzymają Państwo drogą mailową po przyjęciu na studia.

Istnieje możliwość zapłaty w ratach.

Od kwoty czesnego może zostać udzielony rabat na warunkach określonych w Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT. W przypadku:

 • płatności indywidualnych z konta uczestnika studiów podyplomowych – faktura wystawiana jest na żądanie słuchacza studiów podyplomowych w okresie 3 miesięcy od wpływu płatności na konto Uczelni,
 • płatności dokonywanych przez pracodawcę – faktura wystawiana jest na dane pracodawcy w okresie do 7 dni roboczych od wpływu płatności na konto Uczelni.

Uprzejmie informujemy, iż nie ma możliwości wystawienia faktury na dane pracodawcy w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest przez słuchacza z konta indywidualnego

W powyższych kwestiach dotyczących płatności ratalnych, rabatów, harmonogramów płatności oraz faktur prosimy o kontakt z Menedżerami studiów.

▴ do góry ▴

Kontakt i zapisy

mgr Anna Mazurczak-Mąka
Katedra Rachunkowości Finansowej
email: anna.mazurczak@uek.krakow.pl  e-Wizytówka
telefon: 793 992 455

dr Monika Turek-Radwan
Katedra Rachunkowości Finansowej
email: turekm@uek.krakow.pl  e-Wizytówka
telefon: 695 718 975

Zgłoszenia na studia podyplomowe należy dokonywać drogą elektroniczną przez system IRK: https://irk.uek.krakow.pl/pl/ (należy wybrać okienko o nazwie Studia Podyplomowe przy Katedrze Rachunkowości Finansowej UEK).

▴ do góry ▴

Składanie dokumentów

Wszystkich informacji związanych ze składaniem dokumentów udzielają osoby wymienione w sekcji Kontakt.

▴ do góry ▴