REKRUTACJA NA VI EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZPOCZNIE SIĘ 12 LIPCA 2021r. I POTRWA DO 26 LISTOPADA 2021r. (TRYB III SEMESTRALNY) ALBO DO 31 GRUDNIA 2021r. (TRYB II SEMESTRALNY)

W TYCH TERMINACH PROSIMY O DOKONANIE REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ. W DNIU 13 WRZEŚNIA 2021r. ROZPOCZNIE SIĘ PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW (ZDALNIE) - KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY O PRZESYŁANIE MAILOWO NA ADRES: turekm@uek.krakow.pl lub anna.mazurczak@uek.krakow.pl

INFORMUJEMY, ŻE W ZALEŻNOŚCI ROZWOJU SYTUACJI PANDEMICZNEJ W KRAJU, ZAJĘCIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 MOGĄ BYĆ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI ZDALNYCH


STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA UEK-ACCA

Wspólna ścieżka programowa UEK - ACCA

Katedra Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) zaprasza na II edycję akredytowanych studiów podyplomowych: Rachunkowość finansowa UEK-ACCA.

Program ACCA zapewnia kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest prestiżową, największą i najszybciej rozwijającą się organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania, pomagającą odnieść sukces osobom takim jak Ty!

ACCA jest szanowana i rozpoznawalna na całym świecie, czego dowodem jest fakt, że obecnie posiada ponad 188 000 członków i 480 000 osób ubiegających się o kwalifikację w 181 krajach.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest największą uczelnią ekonomiczną w Polsce pod względem liczby studentów, a kierunek Finanse i rachunkowość na Wydziale Finansów od wielu lat jest jednym z najbardziej popularnych na Uczelni.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym oraz potrzebom rynku pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nieustannie poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę dydaktyczną. Ukończenie studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK – ACCA umożliwia studentom połączenie dyplomu z kwalifikacją ACCA, która jest jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozpoznawalną w branży finansowej na całym świecie.

Kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców, którzy doceniają w organizacji jej 110-letnie doświadczenie, innowacyjne podejście i nieprzerwane dążenie do doskonałości: ACCA współpracuje z ponad 7 000 Akredytowanymi Pracodawcami ACCA i ma zawarte umowy partnerskie z ponad 80 organizacjami zrzeszającymi finansistów na całym świecie.

Dodatkowe informacje o ACCA dostępne są na stronie: yourfuture.accaglobal.com/pl/pl.html

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK - ACCA są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami, rachunkowością i zarządzaniem. Dzięki kwalifikacji ACCA rozwiniesz umiejętności niezbędne na takich stanowiskach, jak:

 • Członek zarządu ds. finansowych (CFO)
 • Kontroler finansowy
 • Analityk biznesowy
 • Audytor
 • Specjalista ds. controllingu
 • Zarządzający funduszami inwestycyjnymi
 • Manager ds. planowania i analiz
 • Manager ds. raportowania
 • Dyrektor ds. ryzyka
 • Dyrektor finansowy

Posiadanie certyfikatu ACCA stanowi spełnienie jednego z wymogów stawianych kandydatom na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających ( podstawa prawna: Art. 19.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz.U. 2016 poz. 2259)

Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł licencjata lub magistra.

▴ do góry ▴

Cele i charakterystyka studiów

Najważniejszym celem studiów podyplomowych jest wspieranie słuchaczy w poszerzeniu wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianych finansów i rachunkowości oraz zdobyciu prestiżowej kwalifikacji ACCA, która jest obecnie podstawą do rozwoju kariery zawodowej zarówno w kraju, jak i za granicą.

Słuchacze uzyskają nowoczesną wiedzę, która ułatwi wszechstronne zrozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji biznesowych.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i ACCA i uzyskanej akredytacji, ukończenie programu studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK – ACCA i zdanie egzaminów z akredytowanych przedmiotów pozwoli słuchaczom na otrzymanie zwolnień z wszystkich egzaminów z poziomu Fundamentals, tj. F1 – F9. Ponadto ukończenie studiów otwiera drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

Program studiów oraz egzaminy w standardzie ACCA zostaną przeprowadzone w języku polskim.

▴ do góry ▴

Program studiów III semestralnych

Program studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK – ACCA w trybie trzysemestralnym oferowany jest absolwentom studiów wyższych po innych kierunkach niż Finanse i rachunkowość (semestr I rozpoczyna się w październiku).

STUDIA PODYPLOMOWE UEK - ACCA III semestry

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma zaliczenia
Semestr I
Podstawy zarządzania z elementami etyki w biznesie (F1) 10 Z
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej (F2) 10 Z
Wprowadzenie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (F3) 20 Z
Elementy prawa w działalności gospodarczej (F4) 20 Z
Razem liczba godzin:    60  
Semestr II
Rachunek kosztów (F5) 20 E
Rachunkowość zarządcza (F5) 30 E
Rynek kapitałowy oraz znaczenie zasad ładu korporacyjnego 10 Z
Wprowadzenie do finansów publicznych 10 Z
Standardy sprawozdawczości finansowej (F7) 20 E
Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości (F7) 25 E
Konsolidacja sprawozdań finansowych (F7) 10 E
Razem liczba godzin:    125  
Semestr III
Rachunkowość podatkowa (F6) 20 E
Rewizja finansowa (F8) 20 E
Kontrola i audyt wewnętrzny (F8) 10 E
Zarządzanie finansami w ujęciu międzynarodowym (F9) 30 E
Elementy matematyki finansowej - wycena papierów wartościowych 15 E
Seminarium 10 P
Techniki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych 10 Z
Razem liczba godzin:    115  
Legenda: Z - zaliczenie, P - praca dyplomowa, E - egzamin w standardzie ACCA

▴ do góry ▴

Program studiów II semestralnych

Program studiów podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK – ACCA w trybie dwusemestralnym oferowany jest absolwentom studiów wyższych po kierunku Finanse i rachunkowość (semestr I rozpoczyna się w styczniu).

STUDIA PODYPLOMOWE UEK - ACCA II semestry

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Forma zaliczenia
Semestr I
Rachunek kosztów (F5) 20 E
Rachunkowość zarządcza (F5) 30 E
Rynek kapitałowy oraz znaczenie zasad ładu korporacyjnego 10 Z
Wprowadzenie do finansów publicznych 10 Z
Standardy sprawozdawczości finansowej (F7) 20 E
Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości (F7) 25 E
Konsolidacja sprawozdań finansowych (F7) 10 E
Razem liczba godzin:    125  
Semestr II
Rachunkowość podatkowa (F6) 20 E
Rewizja finansowa (F8) 20 E
Kontrola i audyt wewnętrzny (F8) 10 E
Zarządzanie finansami w ujęciu międzynarodowym (F9) 30 E
Elementy matematyki finansowej - wycena papierów wartościowych 15 E
Seminarium 10 P
Techniki rozwiązywania zadań egzaminacyjnych 10 Z
Razem liczba godzin:    115  
Legenda: Z - zaliczenie, P - praca dyplomowa, E - egzamin w standardzie ACCA

▴ do góry ▴

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • uczestnictwo w zajęciach (min. 2/3 obecnosci) i zrealizowanie w trakcie studiów podyplomowych w UEK określonego programu kształcenia,
 • pozytywne zdanie wszystkich egzaminów z 9 przedmiotów objętych akredytacją, uprawniających do uzyskania zwolnień z egzaminów ACCA F5, F6, F7, F8 i F9 przed ukończeniem studiów podyplomowych w UEK,
 • pozytywne złożenie egzaminu końcowego wraz z obroną pracy dyplomowej.

▴ do góry ▴

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach podyplomowych Rachunkowość finansowa UEK - ACCA są wysoce wykwalifikowani pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży finansowej.

Kierownictwo i opieka
Kierownik studiów podyplomowych
Prof. UEK dr hab. Katarzyna Świetla

Katedra Rachunkowości Finansowej
tel. 12 293 52 99
email: katarzyna.swietla@uek.krakow.pl

Opieka naukowa
Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski - Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej
Prof. UEK dr hab. Katarzyna Świetla
Prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska

Opieka organizacyjna
mgr Anna Mazurczak-Mąka

Katedra Rachunkowości Finansowej
email: anna.mazurczak@uek.krakow.pl
telefon: 793 992 455

mgr Monika Turek-Radwan
Katedra Rachunkowości Finansowej
email: turekm@uek.krakow.pl
telefon: 695 718 975

▴ do góry ▴

Terminy

Rekrutacja na VI edycję studiów podyplomowych rozpoczyna się 12 lipca 2021 r., w tym: studia III semestralne – zamknięcie rekrutacji w dniu 26 listopad 2021 r.; studia II semestralne – zamknięcie rekrutacji w dniu 31 grudnia 2021 r.

Planowany termin uruchomienia studiów III semestralnych: grudzień 2021 r. (warunek: minimum 20 słuchaczy), a studiów II semestralnych: styczeń 2022 r.

Zajęcia będą odbywać się w piątki od 16:45 – 21:00, w soboty od 8:45 – 21:00

▴ do góry ▴

Wymagane dokumenty

 1. kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. oświadczenie indywidualne bądź oświadczenie pracodawcy w przypadku skierowania przez firmę lub instytucję,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami udziału słuchaczy w studiach podyplomowych,
 4. oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przystąpienie do egzaminów zewnętrznych z poziomu Professional w ACCA,
 5. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 6. dwa zdjęcia legitymacyjne,
 7. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w kwocie 50 zł.

UWAGA: Wzory dokumentów rekrutacyjnych (1-4) można pobrać w sekcji DOKUMENTY

Opłaty za studia podyplomowe:

 • studia II semestralne: 8 000 PLN + 50 PLN opłata rekrutacyjna na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • studia III semestralne: 10 000 PLN + 50 PLN opłata rekrutacyjna na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Istnieje możliwość zapłaty w ratach.

Od powyższych kwot udzielony może zostać rabat na warunkach określonych w Regulaminie odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT. W przypadku:

 • płatności indywidualnych z konta uczestnika studiów podyplomowych – faktura wystawiana jest na żądanie słuchacza studiów podyplomowych w okresie 3 miesięcy od wpływu płatności na konto Uczelni,
 • płatności dokonywanych przez pracodawcę – faktura wystawiana jest na dane pracodawcy w okresie do 7 dni roboczych od wpływu płatności na konto Uczelni.

Uprzejmie informujemy, iż nie ma możliwości wystawienia faktury na dane pracodawcy w sytuacji, gdy płatność dokonywana jest przez słuchacza z konta indywidualnego

W powyższych kwestiach dotyczących płatności ratalnych, rabatów, harmonogramów płatności oraz faktur prosimy o kontakt z opiekunami ds. organizacyjnych.

Numer rachunku bankowego: Bank Alior S.A. 04 2490 0005 0000 4600 6170 1472

z dopiskiem: Rachunkowość finansowa UEK-ACCA (III edycja, studia II semestralne lub III semestralne).

▴ do góry ▴

Kontakt i zapisy

mgr Anna Mazurczak-Mąka
Katedra Rachunkowości Finansowej
email: anna.mazurczak@uek.krakow.pl  e-Wizytówka
telefon: 793 992 455

mgr Monika Turek-Radwan
Katedra Rachunkowości Finansowej
email: turekm@uek.krakow.pl  e-Wizytówka
telefon: 695 718 975

Zgłoszenia na studia podyplomowe należy dokonywać drogą elektroniczną przez formularz dostępny na stronie UEK-ACCA.

▴ do góry ▴

Składanie dokumentów

Wszystkich informacji związanych ze składaniem dokumentów udzielają osoby wymienione w sekcji Kontakt.

▴ do góry ▴